Race for Water 2017

Race for Water 2017

12th March 2017


Challenge 15 Corporate Cup

Team Position

Team Name

bib

Name

姓名

Team Time

1

KMB (B)

CC5811

Chung Yiu Sing

鍾耀聲

01:25:09

CC5813

Lee Yiu Hung

李耀雄

CC5814

Chin Chi Ming

錢志明

CC5812

Lee Siu Ki

李少奇

2

2XU

CC5853

Tam Siu Kan Mango

 

01:26:21

CC5854

Korzh Olya

 

CC5851

Lee Bik Sai Ida

 

CC5852

Law Chor Kin

 

3

A.S. Watson Group A

CC5693

Chan Wai Keung

 

01:33:56

CC5694

Leung Wing Fai

 

CC5692

Choi Fu Wang

 

CC5691

Cheng Hin

 

4

 

CC6462

Tse Chun Yin Andy

 

01:37:02

CC6464

Li Ying Kit

 

CC6461

Yu Shing Him Mark

 

CC6463

Cheuk Ting

 

5

Kerry - Kaley

CC5522

Lam Alexander Pat-joon

 

01:43:06

CC5524

Ma Hok Yin

 

CC5521

Leung Wai Shan

 

CC5523

Kwong Chung Yee

 

6

Destination - 2

CC5332

Ng Kwai Hung

吳桂雄

02:00:40

CC5334

Tsai Kin Fai

蔡建輝

CC5331

Lam Kim Chun

林建親

CC5333

Chong Chik Wai

莊植偉

7

MOL Liner Team B

CC6633

Hung Ka Ming Justine

 

02:05:36

CC6634

To Man Fai

 

CC6631

Lai Tsz Chung

 

CC6632

Kumar Chanchal

 

8

A.S. Watson Group B

CC5703

Cheung Siu Kwan

 

02:10:53

CC5702

Yip Hung Chau

 

CC5704

Tam Ka Lun

 

CC5701

Wong Siu Ki Kent

 

9

MOL Liner Team A

CC6624

Nel Rainier

 

02:12:39

CC6623

Chu Ka Wing

 

CC6622

Lau Johnny

 

CC6621

Pandjiwidjaja Djajady

 

10

MOLHK Team B

CC6454

Lai Chi Wai

 

02:15:09

CC6453

Lun Pik Yan

 

CC6452

Ng Ching Yi

 

CC6451

Choy Chun Ho

 

This is the preliminary result of Race for Water 2017. If you would like to file a dispute against the preliminary result, please send us an email with supporting document to result@adropoflife.org by 21:59, 14 March 2017. A Drop of Life reserves the right not to accept any disputes or appeals after the said period.

此乃「揹水一戰2017」初步成績,如有任何上訴,請提供證明文件並於2017年3月14日晚上9時59分前電郵到 result@adropoflife.org。 點滴是生命保留不接納任何其後提交之爭議或上訴權利。