Race for Water 2017

Race for Water 2017

12th March 2017


Challenge 30 Corporate Cup

Team Position

Team Name

bib

Name

姓名

Team Time

1

Salomon x SF

CC5673

Chan Ho Cheung Ronald

 

03:07:42

CC5674

Tsang Kam Lun

 

CC5672

Tien Tak lam

 

CC5671

Tang Yu Hin Ice

 

2

Salomon HK

CC5664

Lau Kam Yuen

 

03:23:21

CC5662

Leung Siu Pang

 

CC5663

Lam Shing Yip

 

CC5661

Cheng Sai Kit Alger 

 

3

KMB (A)

CC5803

Yau Kwok Tong

邱國棠

03:33:27

CC5802

Cheung Hing Chi

張慶枝

CC5801

Lam Chi Yung

林志勇

CC5804

Yee Chi Ho

余志豪

4

Kerry - FIFI

CC5562

Tsang Woon Keung

 

04:18:44

CC5563

Hon Chun Kwong

 

CC5561

Chan Yuen Hong

 

CC5564

Fong Ka Yin Ben

 

5

HIT

CC3122

Ng Kwok Fai

吳國輝

04:32:44

CC3123

Cheung Yu Wah

張渝華

CC3124

Chan Ka Keung

陳家強

CC3121

Ho Kam Kei Owacy

何錦基

6

山系麻甩 (A)

CC0673

Yung Leung

 

04:58:08

CC0672

Kowk Kin Wun

 

CC0671

Kiu Chun Yin

 

CC0674

Yip Hoi Ming

 

7

飛達癲組

CC5862

Ho Chi Yan Derek

何志恩

05:31:19

CC5861

Chan Shik Yeung

陳錫洋

CC5864

Wong Carmen

黃家雯

CC5863

Lee Yin Har

李燕霞

8

Wharf Estates - Team A

CC5963

Wong Hak Kwan

王克鈞

05:42:39

CC5961

Lee Shing Kin

李成健

CC5964

Cheung Sau Pun

張壽本

CC5962

Wu Ho Yin

胡浩然

9

UMC Force x Fitz

CC5842

Chan Sin Wa

 

06:08:53

CC5843

Liu Chung Kan Patrick

 

CC5844

Wong Sze Nga Stephanie

 

CC5841

Wong Ho Fai

 

10

ARUP - 4

CC6342

Wong Jack

 

06:29:00

CC6344

Tong Yu Andy

 

CC6343

Chan Milton

 

CC6341

Chu Robin

 

This is the preliminary result of Race for Water 2017. If you would like to file a dispute against the preliminary result, please send us an email with supporting document to result@adropoflife.org by 21:59, 14 March 2017. A Drop of Life reserves the right not to accept any disputes or appeals after the said period.

此乃「揹水一戰2017」初步成績,如有任何上訴,請提供證明文件並於2017年3月14日晚上9時59分前電郵到 result@adropoflife.org。 點滴是生命保留不接納任何其後提交之爭議或上訴權利。